Skip to main content
Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Pengantar Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah nama sebuah perguruan tinggi di Malaysia. Tepatnya terletak di Selangor. Sejarah UPM didirikan tahun 1931, semula hanya merupakan sekolah pertanian kecil, kemudian mengalami perkembangan yang pesat. Universitas ini bermula dengan tiga buah fakultas yaitu Pertanian, Perhutanan dan Kedokteran Hewan dan Sains Peternakan. UPM menetapkan diri sebagai sebuah universitas yang mengkhususkan diri pada pendidikan sarjana; penelitian di bidang pertanian
Continue Reading
Universitas Paramadina (UPM)

Universitas Paramadina (UPM)

Pengantar Universitas Paramadina (UPM) adalah salah satu Universitas yang dibentuk oleh pihak swasta untuk mendidik generasi bangsa yang siap untuk mnghadapi masa depan yang lebih modern. Sejarah Universitas ini didirikan pada tanggal 10 Februari 1998 dan merupakan universitas yang berlandaskan dan bergerak dalam nilai Islam. Universitas paramadina UPM jakarta selama bergeraknya telah menciptakan banyak orang orang yang terkenal dan juga sukses di antaranya
Continue Reading